Klubbrabatter

Information in English below

Intersport Kløfta

Alle medlemmer får 20% rabatt på utstyr relatert til sin idrett. I tillegg får medlemmer 15% på øvrige varer unntatt sykler, som det er 10% rabatt på. Når våre medlemmer handler, vil Frogner IL få en kickback på 2% av kjøpesummen. Medlemmer må da vise medlemskap ved å ha en app fra Intersport. Den fås gjennom følgende link: http://portal.oculosdialog.com/Intersport/mreg/club/?clubid=A211E52D-C03B-4A59-8AD4-3AEDA686DB02 

Ta kontakt med klubben v/Knut Morten Engen for t-skjorter/konkurranseskjorter og treningsdresser i Frogners farger, med Frogner ILs sponsortrykk og Frognerhøna logo påtrykt.

Romerike Trafikkskole
Trafikalt grunnkurs - teori og førstehjelp for kr 1.100. (Ordinær pris kr 1.450). Medlemmer fra FIL vil ved avtale om opplæring i klasse B få en gratis kjøretime. Ved gjennomføring av mopedopplæring vil medlemmer få en rabatt på kr 300.

Når Frogner IL "verver" elever til Romerike Trafikkskole, vil RT overføre kr 200 pr. elev til FIL. Hvis Frogner IL "verver" elever som ønsker førerkort klasse B, vil FIL få kr 400. "Verving" av elever til klasse BE vil gi FIL kr 200.

Treningsrom 2
Vi har innredet et eget treningsrom med apparater og vekter. Våre medlemmer over 16 år kan melde seg inn i Treningsrom 2 og trene fritt i hallens åpningstid. Pris er kr. 150,- pr mnd.

Frogner Apotek
Medlemmer av Frogner IL får 10% rabatt på alle apotekvarer (ikke legemidler og allerede nedsatte varer) ved fremvisning av f.eks appen fra Intersport på apoteket.

Blaker Sparebank
Idrettslaget får ekstra støtte dersom våre medlemmer ender opp som kunder i banken. Dersom medlemmer av Frogner IL blir lånekunde i Blaker Sparebank, får klubben kr 1.500 i ekstra støtte.

Videre får klubben ekstra støtte dersom et av våre medlemmer blir forsikringskunde gjennom banken. Da vil klubben få engangsprovisjon tilsvarende 6% av premiebeløpet!


Sport Modern
- racketer
- bager
- bekledning
- sko
- grep

Dere kan bestille direkte fra www.sportmodern.no (fjærballer kjøpes i hallen). Bruk rabattkode "Frogner" når dere er innlogget hos Spoder Modern. Avtalen gjelder også ved kjøp på stand under turneringer.

Link til SportModern

Information in English 

Intersport Kløfta

All member receive 20 % discount on equipment related to their sport. In addition members get 15 % discount on other goods except bikes, which you can get 10 % discount. When our member shop Frogner Idrettslag will receive a kickback on 2 % of the purchased amount. Members must show their membership by having an app from Intersport. This you can get through this link: http://portal.oculosdialog.com/Intersport/mreg/club/?clubid=A211E52D-C03B-4A59-8AD4-3AEDA686DB02 

Contact the club by Knut Morten Engen for t-shirts/competition shirts and track suits i Frogner colours with Frogner ILs sponsor print and "Frognerhøna" logo printed.

Romerike Trafikkskole
Basic traffical theory course - theory and first aid for NOK 1.100,- (ordinary price NOK 1.450) FIL member will by agreement on education on class B get a free hour of driving course. By succeeding moped training member will get a discount of NOK 300,-. 


When Frogner IL "recruit" students for Romerike Trafikkskole, Romerike Trafikkskole will transfer NOK 200,- per student to FIL. If Frogner IL "recruit" student who wants driving license for class B, FIL will receive NOK 400. "Recruiting" of students to class BE will give FIL NOK 200.

Gym
We have established an own gym with apparatus and weights. Our members above 16 years can sign up for Treningsrom 2 (Gym 2) and train freely in the arenas opening hours. The price is NOK 150,- per month.

Frogner pharmacy
Members of Frogner IL gets a 10% discount on all pharmacy articles (not prescription drugs or already discounted goods) when they show for example their app from Intersport in the pharmacy.

Blaker Sparebank
Frogner Idrettslag gets extra financial support if our members are customers of Blaker Sparebank. If members of Frogner IL goes on to be a loan customer of Blaker Sparebank, the club receives an extra NOK 1500,- in support. 

Furtermore the club gets extra support if one of our members become an insurance customer through the bank. The club will then get a one time commission/payment equal to 6% of the premium amount!

Sport Modern
- Rackets
- Bags
- Outfit
- Shoes
- Grip

You can order directly through www.sportmodern.no (shuttles can be bough in the hall). Use discount code "Frogner" when you are logged in at Sport Moderns website. The agreement also includes purchased at Sport Moderns stands at touraments. 

Link to SportModern

Kalender

April
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

SPONSORER