Frognerhallen åpner igjen!

Frogner IL har besluttet å åpne Frognerhallen igjen for egen aktivitet.

2020-05-19
kjellhulby

På baklgrunn av nye retningslinjer for drift at idrettshaller har Frogner idrettslags styre besluttett å starte opp igjen med aktivitet i Frognerhallen igjen. Dette skjer mandag 25/5-20.

I første omgang vil det kun gjelde egne grupper i idrettslaget som har koronavettregler vedtatt av enge styrer og som er godkjet av FILs Hovestyre. Disse skal inneholde klare instrukser for hvordan aktiviteten skal gjennomføres fra man kommer til anlegget til man er ferdig trent. 
Det samme gjelder kunstgressbanene som fotballgruppa tok i bruk for en periode siden, noe som har fungert meget bra.

Dette gjelder nå kun for FILs egne lag og da under meget strenge forholdsregler.
Det er kun hallflater, kunstgressflater og enkelte møterom som nå blir åpnet. Garderobene er steng for vanlig bruk.

Det vil ikke bli anledning for andre en de som skal drive aktivitet å besøke idrettsanlegget.

NB! Trenningsrommene / styrkerom er ikke åpnet, de blir stengt til over ferien. Brukerne her blir kontaktet når det åpnes.

Posten åpner også med vanlig åpningstid fra mandag 25/5.

Se under for instrukser fra NIF.

Gruppene følger også sine egne koronavettregler.

 

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for mer aktivitet og «ballen er frikjent»

forsidevern612.jpg
Ny smittevernveileder er utarbeidet. Foto: Mostphotos

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer normal idrettsaktivitet i lagidretter.

 

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner for mer «normal»aktivitet.  
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med mer ordinær aktivitet.  

 I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund 

- Samtidig vil vi henstille alle som driver aktivitet til å unngå fysisk kontakt, så langt det er mulig, også for de yngste aldersgruppene, presiserer Kvalevåg. 

Åpner opp for felles bruk av ball 
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

- Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg 
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

- Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

  • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
  • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les hele veilederen
 
Formålet 
Formålet med veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

- Det har pågått et intensivt arbeid fra helsemyndighetene og Norges idrettsforbund har i denne prosessen kun gitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan 
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbund allerede nå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter.  

Kalender

Mai
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

HOVEDSPONSOR

SPONSORER