lindamauseth 2017-03-24 15:58:10

Hallregler

Hallregler for foreldre / trenere / utøvere

  • Det er ikke lov å gå på banen med utesko
  • De som ser på trening skal forlate hallen umiddelbart etter at trening er ferdig slik at man unngår å forstyrre de neste som skal trene
  • De som sitter og ser på trening må være stille og rolige og ikke forstyrre de som trener
  • Alle lag skal bruke garderoben før og etter trening
  • All skifting skal foregå i garderoben
  • Lagene skal umiddelbart gå til garderoben etter trening
  • Småmål skal festes til veggen/settes i garasjen
  • Håndballutstyr skal ryddes inn i garasjen
  • Nødutganger skal ikke blokkeres
  • Påse at tribunen er ryddet etter trening

 

Så minner vi om at det kan foregå tyveri i garderoben så ikke legg igjen verdisaker der!