lindamauseth 2019-09-19 16:17:54

Frogner Håndball

Informasjon for foresatte, utøvere, lagledere, trenere og arrangementsansvarlige i Frogner IL Håndball.


Generelt

Frogner IL Håndball er en frivillig organisasjon med lag i alle aldre. Den største gruppen er barn og unge i alderen 6 – 16 år. Vi har også lag for seniorer.
Vi har et godt sportslig miljø, hvor både bredde og ambisjoner blir ivaretatt. Klubben blir i stor grad drevet på frivillig basis av ildsjeler, foreldre og andre familiemedlemmer.

Frogner Håndball tilbyr

Stor aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier.

• Frogner Håndball har ingen forpliktende salgsdugnader. Det vil være opp til hvert enkelt lag å eventuelt ha salgsdugnader til lagkassen. Frogner Håndball gir også lagene opptjeningsmuligheter i form av betalt dugnadsarbeid for enkelte av våre arrangementer (fordelingsnøkkel 70/30, hvor 30 % av overskuddet tilfaller Frogner Håndball, resten går til fordeling til lagene som har deltatt på dugnad). Arrangementskomiteen informerer arrangementsansvarlige i lagene om hvilke arrangement dette gjelder.

• Styret består av foreldre fra de forskjellige lagene, og oversikt finnes på vår hjemmeside.

• Frogner Håndball jobber aktivt for samarbeid mellom de andre idrettene i Frogner idrettslag, og ønsker å legge til rette for at det skal være mulig å holde på med flere idretter.

• Frogner Håndball har et sportslig utvalg (SU). Deres funksjon er blant annet treningstider, trenerutvikling, utviklingsplanen og tematreninger. Se hjemmeside for kontaktinfo.

• Frogner Håndball ønsker å sikre ett godt spillertilbud, gjennom samarbeidsavtaler med Lillestrøm Topphåndball, og Lillestrøm Håndballklubb.

• Lagene står også fritt etter gjeldene regler å skaffe seg egne sponsorer så lenge dette er i tråd med retningslinjene til Frogner Håndball, beskrevet på denne siden.

Avgift, kontingenter og lisens

• Informasjon vedrørende medlemskap og betaling finnes på Frogner Ils hjemmeside. Ved betaling av kontingenter og treningsavgift har det enkelte medlem og deres foresatte også akseptert forpliktelsene til klubben. Satsene for medlemskontingent og treningsavgiften varierer etter spillerens alder. Treningsavgiften betales til Frogner Håndball, mens medlemskontingenten betales til Frogner Idrettslag.

• Treningsavgift og medlemskontingent betales via innlogging på www.frogneril.no
Treningsavgift faktureres 2 ganger i året, høst og nyttår. Medlemskontingenten faktureres 1 gang pr år. Påbegynnes trening etter jul, faktureres halv treningsavgift, avsluttes medlemskap før jul betales halv avgift.

• Lisens og forsikring må betales av spilleren selv, når denne fyller 13 år.
Dette gjelder fra 1. jan, det året de fyller 13. Se https://minidrett.nif.no. Prosessen rundt dette ivaretas av Styret, i samarbeid med laglederne. Mottar Frogner Håndball bot i fra NHF for uteblitt betalt lisens, viderefaktureres denne til utøver. Lagleders oppgave blir å sørge for at alle aktive spillere har gyldig lisens.

Trening og utstyr

• Frogner Håndballs treningstid er mandag-fredag i Frogner Idrettspark. Treningstider for de enkelte lag finnes på vår hjemmeside.

• Frogner Håndball har hospitering og med det mener vi et treningsopphold på et eldre lag. Hospitering kan være et tilbud for spillere i alle aldersklasser. Hensikten med hospitering er å gi spillere med gode ferdigheter, i forhold til de andre i sin årsklasse, et tilbud om å videreutvikle seg på et bedre tilpasset nivå. Det er spillerens utvikling (sportslig og sosialt) som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.
Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes ferdigheter, holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte.

• Vi anmoder alle til å lese utviklingsplanen, se vår hjemmeside.

• Hallregler finnes på vår hjemmeside.

• Vi anmoder alle foreldre til å lese Foreldrevettreglene, se vår hjemmeside.

• Frogner Håndball holder kun (hjemme-)kampdrakter til alle utøvere som spiller i regionserien. Treningstøy utover dette må besørges av hver enkelt spiller. Bortedrakter må laget koste selv.

• Frogner Håndball har salg av enkelte supportereffekter, som gensere, flagg og bjeller. Bestilling og priser fås hos vår materialforvalter, se hjemmeside for kontaktinfo.

• Frogner Idrettslag har utstyrsavtale med Intersport på Kløfta. Alle medlemmer får 20% rabatt på utstyr relatert til sin idrett. I tillegg får medlemmer 15% på øvrige varer unntatt sykler, som det er 10% rabatt på. Når våre medlemmer handler, vil Frogner IL få en kickback på 2% av kjøpesummen. Medlemmer må da vise medlemskap ved å ha enten medlemskort eller appen fra Intersport. Les mer om dette på hjemmesiden.

• Frogner Håndball har et årshjul for sine aktiviteter, se vår hjemmeside for informasjon.

Diverse

• Kiosken er åpen i ukedagene og under arrangementer i helgene gjennom håndballsesongen. Alle arrangement og kioskvakter, dekkes av foreldre som dugnadsarbeid. Dette fordeles gjennom året på de ulike lagene. Se vår hjemmeside for informasjon.

• Det hender vi publiserer bilder fra ulike arrangementer på våre nettsider og på vår facebookside og Instagram-konto. Alle lag skal innhente skriftlig godkjenning fra samtlige spillere. Les mer på vår hjemmeside.

Cuper og aktiviteter

• Frogner Håndball oppfordrer alle lag til å delta på årlig fellescup. Styret vedtar hvilken cup som skal være fellescup. Påmeldingsavgift og deltakerkort dekkes av lagene.

• Overnattingscuper - vanlig prosedyre er at noen i foreldregruppa eller trenerteamet overnatter med barna på skole (husk politiattest). Deltagerkort til dette formål deles på hele laget. For eksempel; har man 12 spillere og 2 trenere, må man ha 14 deltagerkort, og beløpet deles på antall deltagere (12).