lindamauseth 2016-11-02 16:14:16

Velkommen til klubben!

Frogner IL Håndball

Frogner IL Håndball er en frivillig organisasjon med lag i alle aldre. Den største gruppen er barn og unge i alderen 6 – 16 år. Vi har også treninger for seniorer.

Frogner håndball har litt i underkant av 300 medlemmer.

Vi har et særdeles godt sportslig miljø, hvor både bredde og ambisjoner blir ivaretatt. Har du ikke spilt håndball tidligere er du hjertelig velkommen til å prøve.

Frogner har gjennom mange år levert gode spillere til andre klubber og har også hatt landslagspillere. Klubben blir i stor grad drevet på frivillig basis av ildsjeler, foreldre og andre familiemedlemmer.

Frogner IL Håndball tilbyr:

Stor aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier.

Fysisk aktivitet

Klubben tilbyr aktivitet for alle, både de som ønsker å trene mye og de som ønsker mindre aktivitet. I tillegg til seriekamper, deltar lagene på Cup’er /-turneringer. Dette er viktige arrangement for å styrke samhold og utvikle et godt sosialt miljø.
 
Mestring og utdanning

Håndballklubben utdanner trenere, spillere og dommere. Treneren har ansvaret for treninger og kamper for det enkelte lag. I hvert enkelt lag er det en støttegruppe fra foreldre/familiemedlemmer, som hjelper til med å løse praktiske oppgaver.

Helse

Håndballklubben fokuserer på sunne verdier og tilbyr en allsidig og variert aktivitet. Vi i Frogner Håndballklubb er opptatt av å forebygge skader og at aktiviteten skal føre til generelt god helse, overskudd og en spennende fritid. Barn og unge som driver med idrett opplever også ofte mer mestring i skolen. Som lagspillere blir de gjennom håndballen flinke til å samarbeide i grupper og nå felles mål.

Arrangement

Håndballklubben har ulike arrangementer, hvor en ønsker at hele familien skal delta. Barn og unge synes det er flott å se foreldrene som heiagjeng på tribunen. Klubbstyret ønsker kontakt med alle foreldre, både på møter og andre tilstelninger.

Vi arrangerer også andre aktiviteter for barna, som disco kvelder, foredragsholdere, inviterer andre klubber, kurser o.a.

Håndball er en familieaktivitet, hvor foreldre og søsken (familien) til utøverne svært ofte deltar i ulike frivillige aktiviteter i klubben. En trenger ikke vite mye om håndball på forhånd for å bli med. Det er mange oppgaver som skal løses, og mye bygges opp rundt frivillighet og dugnad.

Frivillighet

Med frivillighet menes at ulike arbeidsoppgaver blir organisert og gjennomført som gratis arbeid fra foreldre/andre familiemedlemmer og ledere/tillitsvalgte i klubben. Frivillighet er en forutsetning for å drive aktiviteten og å utvikle et godt miljø.

Dugnad

Dugnad er arbeidsoppgaver som gjøres av frivillige, spillerne og deres familier. Dette er ofte arbeidsoppgaver som er viktige for gjennomføringen av aktivitetene, og som skaper inntekter til klubben. Disse inntektene er viktige for å sikre god aktivitet for alle som deltar, og for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Blant ledere/tillitsvalgte og blant deltakere på dugnader utvikles det ofte et godt sosialt miljø.

Transport

Familiene har ansvaret for at barna kommer seg til og fra trening og kamp. I samarbeid mellom familiene i et lag, settes det ofte opp en transportplan, som fordeler noe av kjøringen til og fra.

Medlemskontingent

Klubbene mottar lite offentlig tilskudd til sin aktivitet og må hente sine inntekter fra medlemskontingenter, treningsavgifter, dugnader og sponsorer.

Medlemskontingenter og treningsavgifter er noe hvert enkelt medlem må betale.

Se oppdatert medlemskontigent under menyen "Medlemsinformasjon"

Utstyr

Spillerne må selv holde seg med nødvendig utstyr som treningstøy, ball og sko. Det viktigste for håndballspillere er gode sko for å unngå skader, det blir mye aktivitet på hardt underlag i hall. Spillerdrakter ordnes gjennom klubben. Frogner Håndballklubb har avtale med Intersport Køfta, der vi får 20 % rabatt på treningsklær og utstyr.