På tvers av idrettsgrenene

Hva kan håndballspillere lære av Badminton?

2017-09-13
lindamauseth

Noen ganger kan det være en god ide å flytte tankene litt ut av den kjente boksen.

Hvordan kan badminton gjøre en håndballspiller bedre?

Spørmålet dukket opp under en samtale i hallen, mellom Sportslig leder for håndball og badminton.

Her så man et stort potensiale, spesielt med tanke på fotarbeid, og at badminton har mye å lære håndballen.

Det ble gjort en avtale om en fellestrening, og første økten var på mandag i Frognerhallen 4, hvor badminton Elite-gruppe kjørte fotarbeidøvelser for håndballens Gutter 2002.
Det er ingen tvil om at denne økten var meget nyttig, og man ble enige om å sette dette i et system, med fellestreninger annenhver mandag i Frognerhallen 4.

Dette viser at samarbeide på tvers av grensene er fruktbare!

badmin1.JPG

badmin2.JPG

badmin3.JPG

badmin4.JPG