lindamauseth 2019-10-01 13:47:06

Spond Club

Frogner Håndball bruker Spond Club.

Hvorfor Spond Club?

Mye kommunikasjon skjer i dag pr epost, og med Spond Club får vi en løsning som ikke bare vil lette arbeidet for oss (Styret i håndballgruppa), men det vil også gi oss en felles plattform, både for administrasjonen og medlemmer.

Vi ønsker også med dette å inkludere og engasjere den yngre generasjonen, som ikke bruker epost på samme måte som oss som har blitt litt eldre.

Pr i dag vil Spond Club gi oss en oversikt over alle våre medlemmer, og muligheten til å sende ut informasjon, basert på for eksempel rolle eller alder, dersom det er hensiktsmessig.

Videre jobbes det med andre nyttige funksjoner, som for eksempel:

  • Inn- utmeldingsskjema
  • Registrering av forevist politiattest
  • Banekalender
  • Innhenting av samtykkeerklæring
  • Dugnadsløsning

.. for å nevne noe.

Håndballgruppa har noen få brukere som har tilgang til Spond Club. Disse har ingen innsyn i innlegg, arrangement eller meldinger i de enkelte gruppene.

Hva innebærer dette for lagene/lagleder/trenere?

At alle lag må minimum ha en gruppe som er oppdatert med aktive medlemmer, men vi anbefaler selvsagt alle lag til å ta i bruk verktøyet for fullt.

Gruppeadmin må gi Frogner Håndball tilgang til å importere medlemmene i gruppen. Gruppeadministratorer må også tildeles de rollene som er definert i Spond Club.

Følgende roller er påkrevet at alle lag har: 

HB - Ansvarlig trener

HB - Lagleder

HB - Arrangementsansvarlig

Hva innebærer dette for medlemmene?

Alle medlemmer blir da en del av ett samlet medlemsregister. Registeret er beskyttet med brukernavn og passord. Det er kun ett fåtall personer som har tilgang til dette registeret.

Håndballgruppa får i første omgang muligheten til å sende ut informasjon, til rett målgruppe.

Personvern - ekstern lenke

 

For gruppeadministratorer

Tilgangsmatrise

Rolle

Administrere

Publisere

HB – Ansvarlig trener

Medlemmer

Administratorer

Gruppeinnstillinger

Innlegg

Avstemming

Arrangement

Betalinger

HB–Arrangementsansvarlig

Ingen tilgang

Innlegg

Avstemming

Arrangement

Betalinger

HB – Foreldrekontakt

Ingen tilgang

Innlegg

Avstemming

Arrangement

Betalinger

HB – Hjelper (administrativ)

Medlemmer

Gruppeinnstillinger

Innlegg

Avstemming

Arrangement

Betalinger

HB-Hjelpetrener

Ingen tilgang

Innlegg

Avstemming

Arrangement

HB-Lagleder

Medlemmer

Administratorer

Gruppeinnstillinger

Innlegg

Avstemming

Arrangement

Betalinger

HB - Medtrener

Medlemmer

Gruppeinnstillinger

Innlegg

Avstemming

Arrangement

Betalinger