Styret informerer Nr 1 - 2019

Informasjon fra styret til alle i Frogner Håndball

2019-05-07
lindamauseth

 

Sesongen 2018-2019 er på hell, og vi har lagt bak oss ett spennende håndball-år.

Vi har hatt fantastisk mye aktivitet, og Styret vil takke alle som har stilt opp og gjort dette mulig.

Vi har hatt flere store arrangementer, og vi har all grunn til å være stolte av vel gjennomført jobb.

Unisport Cup sørget for gode inntekter til Frogner Håndball, og vi viser at Frogner Håndball kan stå for godt gjennomførte arrangementer. Dette hadde ikke vært mulig uten god dugnadsånd! Selv om Unisport Cup er en ren gutte-turnering, er det hele Frogner Håndball som blir tilgodesett inntektene fra en slik helg, og vi håper alle er stolte av produktet vi leverer sammen.

Frogner er tildelt Unisport Cup neste sesong også – det tar vi som en tillitserklæring fra NHF Region Øst – så hold av helgen 29. november - 1. desember!

Ett annet stort arrangement var Fellesrunden Bring i mars. Her var det Gutter 2002 som hadde ansvaret, med god hjelp fra Gutter 2003, og foreldre fra de yngre lagene. Fantastisk bra jobbet!

Så til alle som har stått i kiosken, solgt billetter, sittet i sekretariatet osv osv gjennom sesongen: Tusen takk for innsatsen!

 

Årlig møte

Årlig møte ble holdt 26.2. 

Årsberetning

Vi ønsker å takke alle som har bidratt i Styret i året og årene som har vært!

Hvem som utgjør Styret i Frogner Håndball finner du her.

 

Økonomi 

Frogner har fått ett fantastisk flott idrettsanlegg. Men det koster. Hall-leien for Frogner Håndball har økt betraktelig. Ikke bare i timespris, men vi har også hatt mer halltid (på hel flate) pr lag enn vi har kunne ha tidligere med bare 1 hallflate.

Styret har tidlig sett at regnskapet ikke går helt opp, men har da valgt å styre mot ett underskudd, fremfor å kutte i aktiviteten i hallen.

Det er derfor besluttet å gjøre følgende sparetiltak i denne omgang:

  • Endre fordelingen på overskudd på betalte arrangement.

Flere av våre arrangement i sesongen som har vært, har vært betalte «dugnader», hvor man har kunnet tjene penger til lagkassa. Fordelingen endres fra 75/25 til 70/30. Det vil si at 30% av overskuddet tilfaller Frogner Håndball, 70% går ut til fordeling til lagene som har bidratt.

  • At Frogner Håndball dekker 1 turnering (fellesturneringen) for alle lag avvikles.

Vi vil fortsatt oppfordre alle lag til å delta på vår årlige fellesturnering, men fra neste sesong dekker Frogner Håndball kun Regionserien, Regionscupen og Loppetassen/minirunder.

 

Påmelding neste sesong 

For Regionspill kommende sesong (Regionserien, Regionscupen, Bring og Temaserie) har vi meldt på 39 lag. Vi opprettholder Herrelaget i 5. divisjon, og nå får Frogner også ett Damelag i 6. divisjon. Vi er også glade for at vi denne gangen har meldt på ett J18-lag.

Samarbeidet med LTH på guttesiden har fått skikkelig rotfeste, og det jobbes godt med å utvikle samarbeidet med Lillestrøm Håndballklubb på jentesiden. Dette blir spennende!

 

Håndballens dag / Sesongavslutning 

Hold av dagen: Søndag 2/6

Mer info kommer!

 

Info fra arrangementskomiteen  

Det blir avholdt ett møte for alle arrangementsansvarlige i midten av juni – dato kommer!

Komiteen planlegger også opplæring knyttet til sekretariat for alle lag i august.

 

Årshjul 

Styret oppdaterer fortløpende årshjul for Frogner Håndball. 

 

Til slutt:

Vi ønsker alle lag lykke til i Fredrikstad Cup – og takker for sesongen som har vært!