lindamauseth 2019-11-21 15:17:51

Barnekamper

RETNINGSLINJER NÅR VI ARRANGERER BARNEHÅNDBALL

NHF har utarbeidet egne retningslinjer for barnehåndball- halvparten av all håndballaktivitet i landet foregår i disse aldersgruppene. Barnehåndball er all håndballaktivitet innenfor aldersgrensene fra 6 til og med 12 år- både trening, cup og kamper.

Barnehåndballen deles opp i følgende konkurranseformer:

  • 6-9 år: 4 håndball- spill 4 mot 4
  • 9-10 år: 5 håndball spill 5 mot 5
  • 11 år: 6 håndball spill 6 mot 6

Alt spill gjøres med nedsunkne mål til og med 11 år

  • 12 år: 7 håndball spill 7 mot 7

Frogner håndballs retningslinjer når vi arrangerer barnehåndball er dermed i henhold til NHF retningslinjer. Vi oppfordrer alle – trenere, lagledere, kampveiledere og foreldre: les NHF retningslinjer med særlig fokus på holdninger man bør ha rundt barn og idrett. Når vi i Frogner Håndball arrangerer barnehåndball bør vi være kjent for slike holdninger.

Henviser alle som er involvert i barnehåndball i klubben om å se på NHF side:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/

Det skal være moro å spille håndball. Jevne kamper er artigst- ingen bør derfor vinne med mer enn 10 mål- dette er et felles ansvar som ligger hos begge lags lagledelse. Alle spillere bør spille like mye. 

Bruk av Måltavle

Det skal ikke brukes måltavle i aldersklassene 6-10 år-fokus skal være rettet mot mestring ikke resultater. 

Måltavle er dermed ikke tillatt brukt i kamp før 11 år- dette gjelder både gutter og jenter. 

Bruk av LIVE 

Det er obligatorisk å bruke Live fra og med J/G 11 år i Region Øst. I 11 årsklassen benyttes enkel LIVE- dvs at lagenes mål registreres, men det er ikke lagstraff eller tabell. Det er derfor valgfritt å legge inn spillerstall i TA.

Standard LIVE benyttes fra og med J/G 12 år. Da registreres målene per spiller samt utvisninger. Alle lag derfor legge inn spillerstall. Resultatene vises men det er ingen tabell. 

Hvilke konsekvenser får retningslinjene når vi arrangerer barnehåndball:

Ved alle kamper til og med 10 års kamper bemannes sekretariat med kun 1 person. Kamptavla skal kun vise kamptid- mål føres ikke. Ingen Live føring

Fra og med 11 år må sekretariat ved kampaktivitet i hallen bemannes med 2 stykker:

  • LIVE: Enkel
  • Måltavle: Kamptid og mål registreringer 

Fra og med 12 år:

  • LIVE STANDARD
  • MÅLTAVLE: Kamptid, mål og utvisninger - registreringer 

Korrekt versjon av LIVE velges automatisk på forhånd av Region utfra alder, er derfor ingen oppgave for de i sekretariatet.

Se tabellen under for ulike tilbud innenfor barnehåndballen: 

6-7 år
Loppetassen

8-9 år
Minirunder

9 år
Kortbane

10 år
Seriespill

11 år
Seriespill

12 år
Seriespill

4'er håndball

4'er håndball

5'er håndball

6'er håndball

6'er håndball

7'er håndball

3 utespillere
+ målvakt

3 utespillere
+ målvakt

4 utespillere
+ målvakt

5 utespillere
+ målvakt

5 utespillere
+ målvakt

6 utespillere + målvakt

Minihåndballbane (20 x 12 m)

Minihåndballbane (20 x 12 m)

Kortbane
(25,5 - 26 x 20 m)

Full bane
(40 x 20 m)

Full bane
(40 x 20 m)

Full bane
(40 x 20 m)

Ballstørrelse:
Mikro/00 mykball

Ballstørrelse:
Mikro/00

Ballstørrelse:
Mikro/00

Ballstørrelse:
Mini/0

Ballstørrelse:
Mini/0

Ballstørrelse:
Mini/0

Fire runder

Seks runder

 Rundespill

 

Spilles utgruppert forsvar i 1. omgang.

 

Ikke LIVE*

Ikke LIVE

Ikke LIVE

Ikke LIVE

Enkel LIVE

Standard LIVE

Påmelding til
hver runde

Påmelding til
hver runde

Påmelding 30. april

Påmelding 30. april

Påmelding
30. april

Påmelding 
30. april