RaduCarlan 2020-11-02 09:29:17

Instruks for Hallansvar Frogner Håndball med Coronaveileder

Med dette følger en instruks som skal gjøre det lettere for lag å ha ansvar under arrangement i Frogner hallen.

Lagets dugnadsansvarlig mottar en oversikt over tilgjengelig garderober og hvilke baner det skal foregå kampaktivitet på før helgen man har hall eller bane-ansvar. På forsiden av Frogner IL Håndballs hjemmesider ligger en oppdatert kalender under arrangement hvor det kommer frem kampaktivitet i hallen til enhver tid.

Det er mye aktivitet i hallen, vi skiller derfor på lag som har bane- og hallansvar med hensyn til hvilke vakter som må dekkes på forhånd og type ansvar under arrangementer.

Alle som har dugnad skal ha lest og forstått dokumentet «retningslinjer i forhold til smittevern i forbindelse med håndballkamper». Denne finner man på Frogner IL Håndballs hjemmeside.

 

Lag med Baneansvar:

 

·        Plikter å dekke følgende vakter på banen de har ansvar for:

Sekretariat

Billett

Smittevernsansvarlig (hvis ikke dette er dekket av lag med hallansvar den aktuelle kampdagen)

·        Låse opp og lukke aktuelle garderober

·        Rydde spilleflate og tribune etter bruk

·        Låse inn måltavle og pc etter kampen, rydde opp etter kamp rundt spilleflaten

·        Tømme søppel, legge i nye poser

·        Ta oppgjøret for inngang. Ikke oppgjør når betaling kun skjer via vipps.

·        Melde fra til hallansvarlig når aktiviteten er avsluttet

 

Lag som har Hallansvar:

 

·        Lag med hallansvar plikter å skaffe følgende vakter:

2 kioskvakter pr vaktlag (kan vurdere å ha kun 1 i kiosk hvis det er få kamper og opphold mellom hver kamp. Samt i tilfelle når vi ikke selger pølser og vafler og ikke håndterer kontanter. Dugnadsansvarlig skal drøfte dette med arrangementsgruppa).

1 hallansvarlig pr vaktlag

1 smittevernsansvarlig pr vaktlag

2 pr sekretariat pr bane

1-2 i billettluka pr vaktlag (må vurderes med tanke på antall kamper og registrering av deltakere).

Om man trenger mer enn et vaktlag må dugnadsansvarlig vurdere utfra kampprogrammet dagen man har hallansvar

·        Dugnadsansvarlig pr lag har ansvar for å låse opp hallen for den fra laget som skal ha hallansvar, ekstra nøkkelkort til hallen ligger i kiosken under disken i en boks merket nøkler. Om hallansvarlig benytter denne skal den legges tilbake der før man går. Døren til hallen bør være åpen minst 45 minutter før første kamp.

·        Hallansvarssvakt skal bruke vest merket tilsynsvakt. (Ligger i kiosken)

·        Kontrollere korridorer, friarealer i bygningen, utganger og rømningsveier. Disse skal være frie og ryddige før folk kommer til hallen.

·        Finn frem pc er på lagret på kjøkkenet til Liveføring. Sett klart på banene som skal brukes. De som skal sitte i sekretariatet kan finne frem benker og bord til banene som skal brukes til kampene sammen med de elektroniske måltavlene. Det skal brukes to benker til hvert lag og disse skal være merket med en meters avstand for spillerne. De som står i kiosken kan selv rigge til kiosken. Egne instrukser finnes for dem. Det samme gjelder rigging til billettsalg. Utstyr til billettsalg finnes også på lageret på kjøkkenet.

·        Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile e.l. men kan henge på magnet der det er tilrettelagt for dette.

·        Røyking er forbudt i bygningen.

·        Ballkast i fellesområder, korridorer, garderober og treningsrom er ikke tillatt, og må påtales av hallansvarlig.

·        Klatrevegg må ikke benyttes uten avtale.

·        Hallansvarlig går runder i anlegget med jevne mellomrom.

·        Uønsket aktivitet påtales, smittevernsreglene må overholdes.

·        Alle dører og vinduer sjekkes eventuelt lukkes før man forlater hallen.

·        Gjenglemte klær samles inn og legges på oppsamlingsplass ved inngangen til gammel hall. (Klesstativ).

·        Det er ikke nødvendig å låse dører f.eks. til garderober og andre fellesområder.

·        Sjekk garderober, toaletter, fellesområder og aktivitetsflater før hallen stenges, tøm søppel og legg i nye poser.

·        Nye søppelposer finnes i rengjøringsrommet mellom garderobe 2 og 3

·        Ved behov for rene mopper, finner du dette inn på vaskerommet tvers over garderobe 3 i mellomgangen.

·        Dørene ut fra foaje mot fotballbane, dør fra fotballkiosk og toaletter ute låses automatisk ved stengetid. (Stengetid kan endres fra dag til dag etter aktivitet og gjøres av driftsansvarlig i Frogner IL.)

·        Påse at sekretariatet har ryddet opp benker og utstyr etter kampaktivitet. Pc;er skal låses inn på lageret på kjøkkenet etter endt dag.

·        Påse at kioskvakter og billettansvarlig har gjort oppgjør, disse legges under kassaapparatet i kiosken.

·        Hovedinngangsdører stenges fra innsiden av hallansvarlig, ved å sette dem i nattstilling.

 

I likhet med dugnadsansvarlig for hvert lag plikter hallansvarlig å ha lest gjennom og være kjent med Frogner Idrettspark brannvern instruks.

 

Kontakter: 

1.  Arrangementansvarlig Frogner Håndball-Line Amundsen 934 11 645           

2.  Vaktmester – Trond Delebekk        901 06 707

3.  Sportslig Koordinator Frogner IL  948 41 759

 

Anlegget har automatisk varsling til Brannvesenet

    

 

 

      Prosedyre revidert 27.oktober 2020