RaduCarlan 2020-11-02 09:53:27

Instruks for Smittevernsansvarlig Frogner IL håndball

Med dette følger en instruks som skal gjøre det lettere for lag å ha kontroll på smittevern i hallen.

Hvis vi ikke følger smittevernsrutinene vil det kunne få store konsekvenser for idretten i hallen. Hallen kan bli anmeldt for brudd på regelverk og i verste fall bli stengt.

Oppgaver for smittevernsansvarlig vil være:

 

·        Plikt til å lese og sette seg godt inn i dokumentet «Retningslinjer i forhold til smittevern i forbindelse med håndballkamper».

·        Se til at 1-meters regelen overholdes. Dette gjelder i foaje, kafé (møterom X), tribune og på innbytterbenk (trenere har et ansvar for sine spillere på innbytterbenk, men må ofte minnes på med jevne mellomrom).

·        Henvise publikum til å kun bruke oppmerkede sitteplasser. Ikke tillatt med ståplasser, henge ved gelender eller sitte i trappa.

·        Sluse publikum ut fra tribune så raskt som mulig etter kamp.

·        Se til at det ikke er ansamling i foaje. Publikum kan bruke møterom X før og etter kamp, men kun bruk av sitteplasser med maks 4 stoler per bord. Det er greit å se an vær og heller la publikum vente utenfor hallen.

·        Spillere kan bruke området bak trappa (ved premieskapene, utgangen mot fotballbanen) for å skifte etter kamp da de ikke har tilgang på garderobene etter sin kamp.

·        Mellom kamper skal det overflatesdesinfiseres på tribune, gelender og håndtak. Også på garderober og toaletter.

·        Kioskvakt har ansvar for å følge rutiner for kiosken.

·        Snakk sammen med hall/baneansvarlig underveis og ha et godt samarbeid om smittevern med hele dugnadsgjengen.

 

 

Anlegget har automatisk varsling til Brannvesenet

Om brannalarmen er utløst få alle ut av bygget- samlingssted er parkeringsplassen foran hallen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Prosedyre revidert oktober 2020