RaduCarlan 2020-11-02 09:00:07

Instruks for billettør med Coronaveileder

Før første kamp:

·        Alle som har dugnad skal ha lest og forstått dokumentet «retningslinjer i    forhold til smittevern i forbindelse med håndballkamper». Denne finner man på Frogner IL Håndballs hjemmeside.

·        Billettør har ansvar for å selge billetter samt for registrering av deltakere iht retningslinjene omtalt i dokumentet i ovenstående punkt.

·        Bord for salg av billetter og registrering plasseres i foaje. Tenk på plassering for best mulig flyt av folk inn/ut av hall. Gjelder kamper på alle baner (1-4).

·        Bord og stoler hentes fra møterom X. Frittstående dispenser for håndsprit skal plasseres lett tilgjengelig ved registreringen. Denne står på kontoret til arrangement som hallansvarlig har tilgang på.

·        For tiden selger vi kun billett via vipps. Vi håndterer ikke kontanter og deler ikke ut billetter. Vi kan dermed ikke levere oppgjør.

·        Utstyret for billettør og registrering ligger i safen på lageret på kjøkkenet i kiosken. Dugnadsansvarlig i hvert lag kjenner koden.

·        Salg av billett er til eget Vipps nummer. Laminerte ark ligger i utstyrsboksen. Her ligger også ark med QR-kode. Hvis noen har utfordring med å skanne kode kan man bruke følgende webadresse: www.frogneril.no/event/1027

·        For registrering av deltakere følger punktene 1-2 fra retningslinjene;

1.       Totalt antall publikum og spillere i hallen er 200 stk 

a.      Gjelder ikke funksjonærer, lagledelse og dommere 

                                                               i.Antallet her skal minimeres 

b.      En meters avstand gjelder alle steder i hallen. 

                                                               i.Gjelder ikke spillere på spillebanen under kamp. 

c.      Grunnleggende oppvarming oppfordres til å gjøre utendørs. Oppvarming kan også foregå på ledig bane. På bane tre eller fire er det ikke tilgang til å varme opp med klister. Ikke tillatt å varme opp i gangene utenfor garderobene eller foaje. 

 

2.       Alle under punkt 1 skal registreres med navn, telefonnr. og kommunetilhørighet. 

a.      Lag J/G 6-12 år må skrive ut og levere en liste over spillere, trenere og støtteapparat ved ankomst i hallen. Leveres ved registreringsbordet i entréen.  

b.      Lag J/G 13-19 år har elektronisk kamprapport og signerer inn lagets spillere, trenere og støtteapparat der.  

c.      Dommere må registrere seg manuelt med QR-kode ved ankomst. 

d.      Publikum må registrere seg med QR-kode ved ankomst. 

e.      Hvis QR-kode ikke kan brukes ønskes det at billettør hjelper til og registrerer via sin telefon. Helst ikke føre manuell liste. 

 

·        Når det er mange kamper i hallen er det lurt å ha en egen form av oversikt på hvor mange publikum man har sluppet inn til hver kamp.

·        Del ut utskrift til lagledere og publikum om nøkkelpunkter for smittevern. Opplys ekstra om at det kun er lov å bruke oppmerkede sitteplasser på tribunen.

·        Gjør deg kjent med kampoppsettet på forhånd eller via appen Min Håndball

·        Gjør deg kjent med garderobefordeling pr lag, oversikten får du av hallansvarlig.

Følgende satser/betingelser gjelder

         Voksen (over 16 år)                                              kr. 60,-

         Barn/ungdom u/16 år                                          gratis          

         Frogner IL's trenere + dommere                       gratis

         Håndballstyre                                                         gratis

         Hunder ingen adgang

 

Ved pause i siste kamp

·        Hvis det er noen manuelle lister på registrering skal disse legges i den blå permen som ligger under salgsbenken i kiosken.

·        Sett utstyrsboksen i safen på lageret ved siden av kiosken.

·        Bord og stol settes tilbake 

·        Tømme alle søppeldunker i foajé, ute og etter kampslutt siste kamp søppeldunker på tribunen

·        Søppelposer finner du i kiosken, søppel kastes i container utenfor hallen, rundt hjørnet på vei mot fotballbanen.

·        Sjekk at alle er ute av hallen ved brannalarm.

 

Revidert 27.oktober 2020