RaduCarlan 2020-11-02 09:45:15

Instruks sekretariat Coronaveileder

Alle som har dugnad skal ha lest og forstått dokumentet «retningslinjer i forhold til smittevern i forbindelse med håndballkamper». Denne finner man på Frogner IL Håndballs hjemmeside.

 

I tillegg til oppgavene å styre måltavle og føre elektronisk kamprapport må sekretariatet følge smittevernsrutiner.

 

·        Sekretariatet skal settes opp med to bord for å kunne overholde en meters avstand når det er 2 personer på vakt.

·        Sekretariatet skal ha tilgang på håndsprit, overflatesdesinfeksjon, papir og søppelbøtte.

·        Hvert lag skal ha to benker med oppmerkede sitteplasser for å holde avstand mellom spillerne.

·        Trenerne/lagledere skal holde oversikt at spillerne overholder reglene om å sitte med en meters avstand. Sekretariatet skal minne dem på dette.

·        I Coronatider skal lagene ikke bytte side i kamp opptil 16-årskamper. Hjemmelaget spiller på venstre banehalvdel sett fra sekretariatet.

·        Sekretariatet skal overflatesdesinfisere benker og Time Out kort etter hver kamp

·        Sekretariatet skal forsiktig overflatesdesinfisere måltavle og PC etter sin arbeidsøkt

 

 

 

 

Revidert 27. oktober 2020