RaduCarlan 2020-11-02 09:58:40

Coronaveileder for arrangementsansvarlige

 

·         Sett dere godt inn i retningslinjene for smittevern i forbindelse med håndballkamper for både spillere/lag og publikum. Ligger som dokument i innlegg i arragementsgruppen på Spond eller på Frogner IL håndball hjemmeside. Denne må deles med alle som skal ha dugnadsvakt samt se til at alle vakter får tilgang på gjeldende instrukser for sine vakter. Nå finnes også Coronaveileder for hallansvar/baneansvar, billettør/registrering, sekretariat, kiosk og smittevernsansvarlig.

 

·         En meters avstand gjelder også for de som har dugnad

 

·         Registrering og billettsalg skal skje i entréområdet

 

·         Lag J/G 6-12 år må skrive ut og levere en liste over spillere, trenere og støtteapparat ved ankomst i hallen. Leveres ved registreringsbordet i entréen. Hvis dette ikke er gjort på forhånd må de registrere seg via QR-kode.

Lag J/G 13-19 år har elektronisk kamprapport og signerer inn lagets spillere, trenere og støtteapparat der.

Hvis det er innlevert lister på deltakere skal disse settes i blå perm under salgsbenken i kiosken.

 

·         Dommere må registrere seg via QR-kode

 

·         Publikum må registrere seg via QR-kode. Hvis det er utfordringer ønskes det at billettør hjelper til via egen telefon. Helst ikke føre manuelle lister.

 

·         Det finnes utskrifter/flyers med retningslinjer for spillere/lag og publikum som skal deles ut ved ankomst.

 

·         Alle på dugnaden har et ansvar å påse at retningslinjene for smittevern blir overholdt.

 

·         Smittevernsansvarlig må følge med på tribunen at sitteplassene blir brukt slik som retningslinjene tilsier og at publikum ikke bruker ståplass. Likeså at spillerne sitter med en meters avstand på innbytterbenk.

 

·         Hold oversikt på antall personer i hall. Hold et overblikk på lagene/publikum som kommer og går og la neste kampdeltakere og publikum eventuelt vente ute eller i møterom X. I møterom X er det kun lov å sitte ved bord med maks 4 stoler. Ikke lov å flytte rundt eller plassere flere stoler ved bordene.

 

·         Publikum kan også henvises til å sitte ved bane 3 å vente hvis det er rom for det.

 

·         Spillerne kan bruke området bak trappa (ved premieskapene og utgang mot fotballbanen) for å ta på varmt tøy etter kamp da de ikke har tilgang på garderobene etter kamp.

 

 

·         Hånddesinfeksjon skal plasseres ved registreringsbord og sekretariat. I sekretariatet skal det også finnes overflatesdesinfeksjon, papir og søppelbøtte.

 

·         Sekretariatet har ansvar for å tørke av innbytterbenkene med overflatesdesinfeksjon og papir etter hver kamp. Likeså tørke av tidtakerpanel, pc og bord etter hver dugnadsøkt.

 

 

·         Det vil være overflatesdesinfeksjon og papir i hver garderobe. Lagene bes om å tørke overflater som blir brukt i garderobe før man går inn på banen. Ved mye aktivitet i hallen er det lurt at smittevernsansvarlig tar noen runder å sjekker garderobene og bruker overflatesdesinfeksjon på håndtak og gelender rundtomkring.

 

Ha en fin dugnad og takk for at dere hjelper slik at barna og ungdommen kan spille håndball!