unnielvedal 2019-11-21 16:02:45

Hallansvar

Instruks for Hallansvar Frogner Håndball 

Med dette følger en instruks som skal gjøre det lettere for lag å ha ansvar under arrangement i Frogner hallen.

Lagets dugnadsansvarlig mottar en oversikt over tilgjengelig garderober og hvilke baner det skal foregå kampaktivitet på før helgen man har hall eller bane-ansvar. På forsiden av Frogner IL Håndballs hjemmesider ligger en oppdatert kalender under arrangement hvor det kommer frem kampaktivitet i hallen til enhver tid.

Det er mye aktivitet i hallen, vi skiller derfor på lag som har bane- og hallansvar med hensyn til hvilke vakter som må dekkes på forhånd og type ansvar under arrangementer. 

Lag med Baneansvar: 

 • Plikter å dekke følgende vakter på banen de har ansvar for:
 1. Sekretariat
 2. Billett
 • Låse opp og lukke aktuelle garderober
 • Rydde spilleflate og tribune etter bruk
 • Låse inn måltavle og pc etter kampen, rydde opp etter kamp rundt spilleflaten
 • Tømme søppel, legge i nye poser
 • Ta oppgjøret for inngang om det ikke er annen kampaktivitet i hallen
 • Melde fra til hallansvarlig ( eller tilsynsvakt) når aktiviteten er avsluttet

 Lag som har Hallansvar: 

 • Lag med hallansvar plikter å skaffe følgende vakter:
 1. 2 kioskvakter pr vaktlag
 2. 1 hallansvarlig pr vaktlag
 3. 2 pr sekretariat pr bane (i kamper fra og med 11 års serie)
 4. 1 i billettluka pr vaktlag

Om man trenger mer enn et vaktlag må dugnadsansvarlig vurdere utfra kampprogrammet dagen man har hallansvar

 • Dugnadsansvarlig pr lag har ansvar for å låse opp hallen for den fra laget som skal ha hallansvar, ekstra nøkkelkort til hallen ligger i kiosken under disken i en boks merket nøkler. Om hallansvarlig benytter denne skal den legges tilbake der før man går. Døren til hallen bør være åpen minst 45 minutter før første kamp.
 • Hallansvarssvakt skal bruke vest merket tilsynsvakt. (Ligger i kiosken)
 • Kontrollere korridorer, friarealer i bygningen, utganger og rømningsveier. Disse skal være frie og ryddige før folk kommer til hallen.
 • Finn frem pc er på lagret på kjøkkenet til Liveføring. LIVE føres på kamper fra og med 11 år. Sett klart på banene som skal brukes. De som skal sitte i sekretariatet kan finne frem benker og bord til banene som skal brukes til kampene sammen med de elektroniske måltavlene. De som står i kiosken kan selv rigge til kiosken. Egne instrukser finnes for dem. Det samme gjelder rigging til billettsalg. Kassa til billettsalg finnes også på lageret på kjøkkenet.
 • Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile e.l. men kan henge på magnet der det er tilrettelagt for dette.
 • Røyking er forbudt i bygningen.
 • Ballkast i fellesområder, korridorer, garderober og treningsrom er ikke tillatt, og må påtales av hallansvarlig.
 • Klatrevegg må ikke benyttes uten avtale.
 • Hallansvarlig går runder i anlegget med jevne mellomrom.
 • Uønsket aktivitet påtales, gjester som ikke trener, kan oppholde seg i foaje området eller på tribune.
 • Alle dører og vinduer sjekkes eventuelt lukkes før man forlater hallen.
 • Gjenglemte klær samles inn og legges på oppsamlingsplass ved inngangen til gammel hall. (Klesstativ).
 • Det er ikke nødvendig å låse dører f.eks. til garderober og andre fellesområder.
 • Sjekk garderober, toaletter, fellesområder og aktivitetsflater før hallen stenges, tøm søppel og legg i nye poser.
 • Nye søppelposer finnes i rengjøringsrommet mellom garderobe 2 og 3
 • Ved behov for rene mopper, finner du dette inn på vaskerommet tvers over garderobe 3 i mellomgangen.
 • Dørene ut fra foaje mot fotballbane, dør fra fotballkiosk og toaletter ute låses automatisk ved stengetid. (Stengetid kan endres fra dag til dag etter aktivitet og gjøres av driftsansvarlig i Frogner IL.)
 • Påse at sekretariatet har ryddet opp benker og utstyr etter kampaktivitet. Pc;er skal låses inn på lageret på kjøkkenet etter endt dag.
 • Påse at kioskvakter og billettansvarlig har gjort oppgjør, disse legges under kassaapparatet i kiosken.
 • Hovedinngangsdører stenges fra innsiden av hallansvarlig, ved å sette dem i nattstilling.

I likhet med dugnadsansvarlig for hvert lag plikter hallansvarlig å ha lest gjennom og være kjent med Frogner Idrettspark brannvern instruks.

Kontakter:              

1. Vaktmester – Trond Delebekk - 901 06 707

2. Driftsleder - Kjell Hulby - 915 45 699

3. Arrangementansvarlig Frogner Håndball - Line Amundsen - 934 11 645


 

Anlegget har automatisk varsling til Brannvesenet

Om brannalarmen er utløst få alle ut av bygget- samlingssted er parkeringsplassen foran hallen.

110.png