lindamauseth 2019-09-20 16:26:49

Kiosk ved større arrangementer

Instruks Kiosk ved større arrangementer

Ved større arrangementer må det vurderes og planlegges hvorvidt det er behov for to utsalgssteder. Hovedkiosken er primærutsalgssted med alle varetyper, mens kiosk med utgangspunkt i møterom 6 må rigges. Et kjøleskap og kassaapparat pluss pølsekoker må settes opp. Varer må på forhånd bringes opp.

Oppgjør etter endt dag gjøres av økonomiansvarlig i klubben som også har ansvar for veksel i kassene til enhver tid. Oppgjør ved slike dager låses alltid inn i safen,

Utfra arrangementets størrelse bør det være mellom 2 -3 personer pr vaktlag i hovedkiosken og 1-2 personer i kiosken oppe ved tribunen. Antall og vaktfordeling kommer frem av arbeidslister som fordeles til lag via dugnadsansvarlig. 

Ved store arrangement hvor man forventer større kioskinntekter må det avklares med Frogner Il at kassaapparat er avstemt på forhånd.

Arbeidsoppgaver under arrangementer:

  • Henvend dere til dugnadskontoret før vaktens begynnelse for vester og avkrysning for oppmøte. Dugnadskontoret er møterom 5-6 i 2 etasje. Kommende vaktlag henvender seg på dugnadskontoret før vaktstart slik at man vet med sikkerhet at alle er kommet og at alle har fått avløsning
  • Instrukser for kiosken når det gjelder oppstart og avslutning gjelder på begge utsalgsteder også under større arrangementer. Det samme gjelder hvordan salg skal registreres på kassa.
  • Hold kontakt med ordensvaktene slik at dere til enhver tid har varer
  • Hold kontakt med hovedkjøkken til enhver tid slik at dere har nok mat og bakevarer og at det vi selger er nylaget.
  • Hold orden i kiosken til enhver tid
  • Rydd etter endt vakt og etter endt dag slik at neste vaktlag kan starte dagen
  • Kiosken i 2 , ved tribunen rigges ned ved arrangementets slutt

 

Revidert September 2019