lindamauseth 2019-09-20 16:26:49

Kiosk ved større arrangementer

Instruks Kiosk ved større arrangementer

Ved større arrangementer må det vurderes og planlegges hvorvidt det er behov for to utsalgssteder. Hovedkiosken er primærutsalgssted med alle varetyper, mens kiosk med utgangspunkt i møterom 6 må rigges. Et kjøleskap og kassaapparat pluss pølsekoker må settes opp. Varer må på forhånd bringes opp.

Oppgjør etter endt dag gjøres av økonomiansvarlig i klubben som også har ansvar for veksel i kassene til enhver tid. Oppgjør ved slike dager låses alltid inn i safen,

Utfra arrangementets størrelse bør det være mellom 2 -3 personer pr vaktlag i hovedkiosken og 1-2 personer i kiosken oppe ved tribunen. Antall og vaktfordeling kommer frem av arbeidslister som fordeles til lag via dugnadsansvarlig. 

Ved store arrangement hvor man forventer større kioskinntekter må det avklares med Frogner Il at kassaapparat er avstemt på forhånd.

Arbeidsoppgaver under arrangementer:

  • Henvend dere til dugnadskontoret før vaktens begynnelse for vester og avkrysning for oppmøte. Dugnadskontoret er møterom 5-6 i 2 etasje. Kommende vaktlag henvender seg på dugnadskontoret før vaktstart slik at man vet med sikkerhet at alle er kommet og at alle har fått avløsning
  • Instrukser for kiosken når det gjelder oppstart og avslutning gjelder på begge utsalgsteder også under større arrangementer. Det samme gjelder hvordan salg skal registreres på kassa.
  • Hold kontakt med ordensvaktene slik at dere til enhver tid har varer
  • Hold kontakt med hovedkjøkken til enhver tid slik at dere har nok mat og bakevarer og at det vi selger er nylaget.
  • Hold orden i kiosken til enhver tid
  • Rydd etter endt vakt og etter endt dag slik at neste vaktlag kan starte dagen
  • Kiosken i 2 , ved tribunen rigges ned ved arrangementets slutt

 

Revidert September 2019

unnielvedal 2020-09-11 18:33:29

Coronaveileder for kisok

Frogner IL kioskdrift

Coronaveileder

 

Vi har alle ekstra utfordringer i forhold til den pandemien vi nå står i.

Dette betyr at dere som står i kiosken må ha sterkt søkelys på smittevern

 

1.      Har du tegn på luftveisinfeksjon, selv med lette symptomer som snufsing og nysing, skal du holde deg hjemme. Symptomene ligner dem man ser ved forkjølelse og influensa: feber, sår hals og hoste.

2.      Har du allergiplager gjelder ikke punkt 1

3.      Personlig renhold er viktigere enn noen gang før. Bruk vann og såpe og rikelig mengder vann.

4.      Antibac - hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon er satt ut i kiosken.

5.      Må du hoste eller nyse, bruk overarmen til å ta imot «hosten». Vask deg alltid på fingrene etter dette.

6.      Barn har ikke tilgang til kiosken.

 

Betalingsmåter.

Oppfordre til å betale med kort eller VIPPS.

Tastatur på betalingsterminal vaskes regelmessig, gjerne hver time.

Bruk overflatedesinfeksjon.

 

Salg/servering.

Alle salgsvarer som tilbys, skal tilbys fra selger til kunde. Kunden skal ikke ha mulighet til å ta på produkter, for deretter å sette det tilbake.

Alle salgsvarer skal ligge bak disken, ikke i luka.

Pølser legges i lompe med papir, ketchup og sennep tas på av kioskbetjeningen.

Vafler legges i serviett, syltetøy tas på av kioskbetjeningen.

Tenk nøye gjennom hvordan du praktisk jobber med produksjon på kjøkkenet, opp imot det å betjene kassen og kunder i front.

 

Renhold.

Alle berøringsflater skal overflatebehandles med overflatedesinfeksjon en gang i timen.

Kjøkkenutstyr skal vaskes i maskin.

 

Kioskansvarlig

Kioskansvarlig for den enkelte gruppe er ansvarlig for oppfølgning av Coronaveilederen overfor kioskbetjeningen.

 

Tenk det verste, gjør det beste.

 

Frogner 1/7-20

Kjell Hulby

Daglig leder