lindamauseth 2019-09-20 16:23:46

Parkering ved større arrangementer

Instruks for Parkeringsvakter ved større arrangementer i Frognerhallen

Denne instruksen benyttes kun ved større egne eller regionale arrangementer i regi Frogner Håndball. Den deles med de som har en slik arbeidsoppgave under arrangementene og forventes dermed å være kjent for de den gjelder.

Forberedelser før arrangementer :

Foran store arrangementer kreves planlegging også med hensyn til parkering. Om man forventer mange besøkende kan det være nødvendig å ta kontakt med :

 • Kommunen for å kunne benytte plasser foran skolen
 • Kommunen for å kunne benytte Brusletta og Frogner Barnehage
 • Kiwi ( Kun på søndager)

For de som skal jobbe dugnad bør man avklare med Frogner IL for å kunne parkere med bevis bak hallen. Det samme gjelder funksjonærer fra region.

Merking av Postens plasser må gjøres på forhånd- de skal, under åpningstider, ha 4 tilgjengelige plasser foran hallen til sine kunder- merkebånd finnes på dugnadskontoret i 2 etasje.

Det må også merkes tydelig av for utrykningskjøretøy slik at de har plass ved behov- 1 plass på tvers foran inngangen til hallen

På lageret i aktivitetsrommet finnes to plakater for parkering- disse settes ut arrangement dagen for å markere hallen og Melvold.

Om man er medarrangør med Region eller NHF, avklar parkeringsavgift på forhånd.

 Oppmøte med arbeidsoppgaver: 

 • Oppmøte på morgenen er 45 minutter før første kamp eller til avtalt tid for vaktbytte
 • Alle må levere vester og informasjon til neste vaktlag oppe på grupperom 5 / dugnadskontoret
 • Om det er avgift for parkering finnes rompetasker på dugnadskontoret. Avgift kan betales med Vipps eller kontant.
 • Billetter for parkering fås av arrangement ansvarlig- regnskap føres på et eget skjema kalt skjema for billettør- merk det med parkering og dato ved dagens slutt
 • Avslutte vakt når siste pulje for dagen har startet. Husk å levere vester på dugnadskontoret.

Frognerhallen – 2 stk 

 • Anvise besøkende til ledige plasser inntil plassen er full
 • Når plassen er full, sette opp skilt og henvise til parkering ved Melvold. 
 • Fredag og Lørdag: Påse at Postens kunder slipper inn og får parkert på anviste plasser. Disse vil bli merket med plakater/sperrebånd
 • Begge dager: påse at HC-parkering kun benyttes av bil med synlig HC-bevis
 • NB! Plasser innenfor bom er reservert arrangementskomiteen og evt varelevering
 • Det må til enhver tid være plass foran hallen slik at utrykningskjøretøyer kommer frem
 • Foreldre må sette av ungene utenfor skolen
 • Påse at sperrebånd er oppe
 • Busser med lag som skal parkere henvises direkte til Melvold

Melvold – 2 stk 

 • Diriger parkerende til ledige plasser inntil plassen er full
 • Når plassen en full, sette opp skilt og henvise til:
 • Skolen
 • Brusletta
 •  Frogner barnehager
 • KIWI (NB! Kun søndag)
 • Frogner stasjon (NB! Betaling)
 • Noe gateparkering på andre siden av brua
 • Anleggsplass inne i Børkeveien hvor det også er plass til biler

Revidert September 2019