lindamauseth 2019-09-20 16:25:43

Rigg og rydd ved større arrangement

Instruks for rigg og rydd ved større arrangement

 

Ved planlegging av større arrangementer må en arbeidsgruppe avsettes til både å rigge til idrettsanlegget og rydde opp etter endt arrangement. Denne oppgaven bør fordeles til et lag ved store arrangementer og denne instruksen bør deles ut sammen med arbeidslister med tidspunkter for oppmøter for de det gjelder.

Arbeidsoppgaver før arrangementet:

 • Parkeringsplasser til posten må merkes av- 4 stykker sentralt foran hallen-bruk sperrebånd og plakat
 • Fast plass til utrykningskjøretøy- merk med sperrebånd og plakat- bruk plassen foran hallen på tvers parallelt ved gamle delen
 • Brukes andre parkerings steder sett frem plakatene- brukes skolen sperr av rampa slik at ingen parkerer på den, den tåler ikke vekten av biler
 • Finn frem sekretariat på baner som skal brukes samt stoler – ved enkelte arrangementer kan det være spesielle regler- forhør deg med arrangement ansvarlig før rigging av banene
 • Sett frem stoler/benker på sidelinja
 • Gå gjennom alle garderober- tøm søppel og rydd om nødvendig
 • Merk garderobene etter instruks og plan fra arrangement ansvarlig
 • Heng opp garderobeoversikt på anviste plasser, om det benyttes
 • Rigg til kafe for besøkende på møterom 1 og 2 om det skal benyttes
 • Om det er møterom som skal brukes under arrangementet ryddes disse og man påser at nødvendig utstyr er på plass inkludert bord og stoler. Merk dem
 • Se over alle nett
 • Sett frem billettbord og to stoler – foajeen benyttes gjerne ved større arrangementer
 • Rigg til hoved kjøkkenet med kjøkkenutstyr og nødvendige varer
 • Lag utsalgssted 2 via møterom 6- bær opp varer fra lageret
 • Kan være at Region kommer med egne plakater eller annet som skal rigges opp
 • Rigg til dugnadskontoret på møterom 5 og 6
 • Sjekk at kaldt lager er rigget klart med brus

Arbeidsoppgaver etter arrangementet:

 • Rydd og tøm søppel om nødvendig på alle møterom
 • Rydd inn alle sekretariat og benker/stoler
 • Om det er reklame fra Region ryddes denne ned
 • Hovedkjøkken rigges ned og ryddes
 • Kiosken i møterom 6 rigges ned og eventuelle kjøleskap trilles på plass
 • Utstyr til billettører ryddes vekk
 • Kafe rigges ned og bord og stoler settes tilbake som 2 møterom ( ved bruk av møterom 1 og 2)
 •  Gå over alle garderober og fellesområder- påse at alt er ryddig og søppel tømt- ta ned garderobeoversikter
 • Rigg ned alle sperrebånd til parkering og lås inn alle parkeringsplakater i rommet ved aktivitetsrommet

 

Revidert September 2019