lindamauseth 2019-09-20 16:29:05

Rydding og orden ved større arrangement

Instruks Rydd/Orden ved større arrangement

Ved større arrangementer må det planlegges at noen til enhver tid har et ansvar for å holde orden i anlegget.

Utfra arrangementets størrelse bør det være mellom 2 -3 personer pr vaktlag- antall kommer frem av arbeidslister som fordeles ut til dugnadsansvarlig i lagene der hvor klubben har ansvar for arrangementene.

Arbeidsoppgaver under arrangementer:

 • Hent vester på dugnadskontoret ved vaktens begynnelse- der hukes det også av ved oppmøte. Vestene leveres neste vaktlag på kontoret slik at de som overtar for huket av ved oppmøte.
 • Ta jevnlige runder på spilleflatene, plukk opp søppel
 • Ta jevnlige runder på alle fellestoaletter- tøm søppel og se over at det ser respektabelt ut for gjester
 • Bank på i garderober- se over dem, tøm søppelposer og påse at lag holder orden
 • Informer besøkende lag om at det ikke er lov med ball i mellomgangene kun på spilleflater
 • Hold kontakt med hovedkjøkken og bistå med varer til kioskene ved behov
 • Tøm søppel på tribuner og fellesområder
 • Containere for søppel finnes på baksiden av hallen
 • Hjelp utsalgsstedene med forsyning av kaldvarer som brus, salater osv
 • Under større arrangementer finnes det et kaldt lager for brus ved inngangen til gamle hallen- nøkkel finnes i hovedkiosken
 • Om uttrykningskjøretøy skulle komme til hallen, samarbeid med cupansvarlig og parkeringsvakt slik at de kommer raskt til og får gjort det de skal.
 • Ta kontakt med cupkontoret på møterom 5/6 om noe mangler eller man går tom for noe
 • Søppelposer finnes ekstra på bøttekottene
 •  Mopper finnes på vaskerommet i mellomgangen

 

Revidert September 2019