lindamauseth 2019-09-19 15:54:45

Kjøp av bekledning og utstyr

Informasjon vedrørende kjøp av bekledning og utstyr


I forbindelse med innkjøp av bekledning og annet utstyr til lagene må man som medlem av Frogner IL forholde seg til klubbens retningslinjer. Lagets legleder har som regel ansvar for å koordinere bestillinger fra sitt lag og derfor trenger du å ha informasjon om disse retningslinjene.


Innkjøp bekledning og utstyr til lagene.


Alle spillere i Frogner IL Håndball får en rød spillerdrakt (hjemmedrakt) av klubben. Kostnad til øvrig bekledning dekkes av spillere. Frogner IL har en avtale med Intersport Kløfta på utstyr. Dette omfatter all bekledning i klubbkolleksjonen fra UMBRO. I tillegg omfatter denne avtalen innkjøp av annet utstyr og bekledning til lagene så langt Intersport Kløfta kan levere.

Dette betyr at Intersport Kløfta skal forespørres om leveranse av klær og utstyr også utover UMBRO kolleksjonen og eventuelle innkjøp fra annen leverandør skal gjøres i forståelse med Intersport Kløfta. Retningslinjene gjelder også koordinert innkjøp av supporterutstyr.

Man oppnår klubbrabatt på private innkjøp ved å vise Klubbkort på Intersport Kløfta.

Last elektronisk klubbkort – Les mer her.

Til gjengjeld mottar Frogner IL Håndball rabatter og kvoter på gratis uttak av utstyr. Klubben får også % -vis tilbakebetaling når kunder viser Klubbkort ved kjøp – så nok en god grunn til å oppfordre alle til å bruke Klubbkortet ved private innkjøp.

All bestilling av bekledning og utstyr til lagene via Intersport Kløfta skal kanaliseres via Materialforvalter i Håndballgruppa. Dette er en forutsetning for at klubben skal kunne faktureres for innkjøp og man oppnår de beste rabattene på innkjøpet. Materialforvalter har også et lager av tape og isposer. Lagene henvender seg for å få utdelt dette etter behov.

Sponsorinntekter til lagene (vedtak Årsmøtet 2017)

Lagene står fritt etter gjeldene regler til å skaffe seg egne sponsorer så lenge dette er i tråd med reglementet til Frogner IL Håndball. Generelt skal 20 % av lagenes sponsorinntekter gå til Frogner IL Håndball. Dersom et lag ønsker trykk av egen reklame på røde spillerdrakter (hjemmedrakt) skal 30 % av sponsorinntekter tilfalle Frogner IL Håndball. 

Utformingen av reklametrykk på røde spillerdrakt skal godkjennes av styret – denne reklamen må ikke komme "i konflikt" med Frogner ILs hovedsponsor; Blaker sparebank. Laget dekker kostnad for trykk av egen reklame. Det kan søkes styret om unntak fra "30 % -regel" i spesielle tilfeller.

Unntak fra regelen om 20 % bidrag til Frogner IL Håndball, er når laget mottar en gave eller laget selv utfører betalt dugnadsarbeid utover klubbens arrangementer i Frognerhallen.


Har du spørsmål om bestillinger ta kontakt med Materialforvalter