lindamauseth 2019-09-24 16:05:20

Nye spillere - Spillere som slutter

Medlemskap i Frogner IL

Alle nye spillere må meldes inn i Idrettslaget dersom de ikke er medlem fra før. All informasjon vedrørende medlemskap i Frogner IL ligger på nettsiden: Les mer her!

Lagleder på laget har i tillegg ansvaret for å sende inn informasjon om nye spillere til Frogner Håndball. Dette gjøres på mail til handball@frogneril.no , så blir henvendelsen sendt til den som har ansvaret for medlemsregisteret.

Det samme gjelder dersom man har spiller som slutter. Dette må meldes fra på samme epostadresse, slik at vi får tatt spilleren ut fra faktureringen av treningsavgift.

Hvis man ønsker å avslutte medlemskapet i Frogner IL, må dette gjøres skriftlig til administrasjonen (support@frogneril.no). Det er ikke tilstrekkelig å gi beskjed til idrettsgruppen/laget man er aktiv i.

Min Idrett og Lisens

Det året en spiller fyller 13 år, må spilleren ha Lisens. For at Frogner Håndball skal få lagt inn lisenskrav første gang, må spilleren være registrert i Min Idrett. 

(Informasjon om Min Idrett og Lisens finner man på NHF sine sider; Handball.no)

Det er altså ingen link mellom Min Idrett og Frogner ILs medlemsdatabase. Dersom en spiller melder overgang til Frogner Håndball, er man da altså IKKE automatisk meldt inn i Frogner IL. Dette må gjøres i tillegg.

Det samme gjelder dersom man melder overgang FRA Frogner, så er man ikke automatisk meldt ut av Frogner IL.

Lagleder på laget har ansvaret for å følge opp at alle spillere har lisens fra 1.1. det året de fyller 13.