lindamauseth 2019-09-19 15:31:02

Publisering av film og bilder

Lagleder har ansvaret for å innhente samtykkeerklæring fra alle sine spillere.

Denne linken tar deg videre til Idrettsforbundet.no

Her finner du retningslinjer og samtykkeerklæring som kan lastes ned og brukes.

Alle lag skal til en hver tid ha samtykkeerklæring fra samtlige spillere. 

Lagene oppbevarer disse selv. Frogner Håndball skal ikke publisere bilder av enkeltpersoner uten at dette er avklart med lagleder.

Det er lagleder som må ha kontroll på om noen spillere i sitt lag ikke har gitt samtykke.

Rettigheter og opphavsrett

Norges Idrettsforbund har skrevet en artikkel om dette - 

Les den her!