lindamauseth 2019-11-10 17:33:29

Treners oppgave og ansvar

(Ansvarlig) Treners ansvar og plikter

Trener og hjelpetrener plikter å sette seg inn i, og følge, Frogner Håndballs utviklingsplan.

 

Diverse informasjon for Treneren

Adgangskort

Adgangskort til hall fås ved å henvende seg til administrasjonen i Frogner IL.

Treningsrom

Ønsker man trening utenfor hall, kan man søke om å få benytte aktivitetsrommet eller treningsrom i nye hallen. Søknad rettes til SU.

Utstyr og Materiale

– se punkt under Lagleders ansvar og plikter. Annet utstyr som trener finner nødvendig meldes til materialforvalter. Som trener får man en trenergenser. Denne skal være i fargen blå. Man kan få ny genser annen hvert år. Ta kontakt med materialforvalter. Ønsker man utstyr utover dette, må det finansieres på andre måter, som f.eks lagskassa. Det er egne retningslinjer for innkjøp, disse finner man på vår hjemmeside.

Annet

Som ansvarlig trener har man gratis inngang i hallen og er fritatt alle dugnader. 

Som ansvarlig trener kan man skaffe til veie hjelpetrenere, og disse meldes inn til SU.

Som hjelpetrener er man ikke fritatt dugnader, men har gratis inngang i hallen.