Orienteringsstyret

Funksjon Navn  Ansvarsområde Tlf/Mobil E-post
Leder Stein-Arne Alnæs  Tur-O, Raumar 93403121 steinarnea@gmail.com
Nestleder Per Søberg  Økonomi, Tur-O 91805754 per.sorberg@live.no
Styremedlem Torunn Hoel Tur-O 92856612 torunn.hoel@sorum.kommune.no
Styremedlem Nanna Bergan  Raumar, Tur-O 95758249 nanna.bergan@landbruksdirektoratet.no